Regulamin

REGULAMIN DOMU WYPOCZYNKOWEGO MILÓWKA

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Gospodarzem i Wynajmującym jest Marek Białożyt.
 2. Rezerwujący dom zwany jest w regulaminie Gościem.
 3. Przyjazd wymaga wcześniejszej rezerwacji.
 4. Rezerwacji można dokonać:
 • telefonicznie – tel. 661-566-266
 • drogą mailową- dommilowkatur@gmail.com
 • na stronie Booking lub Airbnb 
 1. Regulamin i kwota najmu są wysyłane drogą mailową (na prośbę gościa).
 2. Oprócz opłaty za pobyt pobierana jest kaucja w wysokości 500 zł, która jest zwracana po zwróceniu domu. 
 3. Jeśli w czasie pobytu powstaną szkody lub braki, na ich pokrycie w pierwszej kolejności będzie zaliczana kaucja. Jeśli szkody przewyższą kwotę kaucji, różnicę należy uregulować w ciągu 7 dni od dnia wyjazdu. 
 4. Wysokość szkody jest ustalona w protokole szkód. 
 5. Wpłaty za pobyt i kaucję należy wpłacić na rachunek bankowy Wynajmującego o numerze: 80105014031000009739708353.
 6. W tytule wpłaty należy wpisać: „pobyt w dniach…. dla….osób oraz imię i nazwisko dokonującego wpłaty.
 7. Wpłata nie podlega zwrotowi w przypadku:
 • skrócenia pobytu przez Gościa
 • usunięcia Gościa przez Wynajmującego z powodu rażącego naruszania regulaminu

WARUNKI POBYTU

 1. Dom wynajmowany jest na doby.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 w dniu przyjazdu do 11.00 w dniu wyjazdu.
 3. Nieopuszczenie domu do 11.00 skutkuje opłatą za kolejną dobę.
 4. O wcześniejszym lub późniejszym przyjeździe należy poinformować Wynajmującego co najmniej na dzień przed przyjazdem.
 5. Klucze znajdują się w skrytce przy drzwiach wejściowych. Kod do skrytki zostanie podany w dniu przyjazdu.
 6. Liczba osób przebywających w domu nie może być większa od ustalonej przy rezerwacji.      W przypadku naruszenia powyższego postanowienia Wynajmujący zażąda natychmiastowego opuszczenia domu bez zwrotu wpłaty za pobyt. Można uzgodnić przyjęcie dodatkowej osoby za dopłatą.
 7. Cisza nocna obowiązuje od 22.00 do 6.00.
 8. Zabrania się:
 • organizowania imprez alkoholowych
 • palenia papierosów (w tym elektronicznych) w domu, można palić na balkonie
 • pozostawania pod wpływem narkotyków i innych środków odurzających 
 • trzymania zwierząt w domu
 • zakłócania spokoju sąsiadom
 1. Obowiązki Gościa:
 • utrzymanie porządku w domu i ogrodzie
 • segregacja śmieci:

żółty – plastik, metal

niebieski – papier

zielony – szkło

czarny/biały – inne

 • wyczyszczenie grilla, wysypanie zimnego popiołu do brązowego kontenera na śmieci
 • wyczyszczenie rowerów 

za brak segregacji, brudny grill, brudne rowery potrąca się 200 zł z kaucji

 • posprzątanie domu, umycie naczyń i sprzętu kuchennego po zakończonym pobycie 

(sprzęt do sprzątania znajduje się w wiatrołapie)

za niewykonanie tego obowiązku potrąca się 200 zł z kaucji

 1. Wynajmujący:
 • nie ujawnia danych osobowych Gości osobom trzecim
 • nie odpowiada za:

przejściowe braki w dostawie prądu i wody

szkody osobowe i majątkowe wyrządzone przez osoby trzecie

szkody powstałe wskutek nieprzestrzegania regulaminu

rzeczy Gości pozostawione w domu

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Nazwa sieci wi-fi: TURYSTYCZNA, hasło: internet54321 (sieć jest bezpłatna)
 2. Kontakt do gospodarza domu:

3.   Wszelkie spory będą załatwiane polubownie. Jeśli w ciągu 14 dni nie da się ich załatwić, sprawę przejmie sąd powszechny. W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.